Är norge mer framsynt än Sverige?

Den Norska regerinegn stöder den Norska Designorganisationen DOGA men mer pengar (se nedan), vad gör den Svenska regiringe för SVID (Stftelsen Svensk Industrisesig) och Svensk Form?

Styrker design- og arkitekturdrevet nyskaping

Regjeringen foreslår å bevilge 67 millioner kroner til DOGA neste år. Det er en økning på to millioner kroner sammenlignet med i år. Regjeringen ber DOGA om å prioritere aktiviteter som gir mest effekt, deriblant Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

DOGA har siden 2009 delt ut 80 millioner til 205 prosjekter gjennom DIP. Denne uken ble det delt ut 8,5 millioner kroner i DIP-støtte til 20 nyskapingsprosjekter.

Disse 20 nyskapingsprosjektene deler på 8,5 millioner kroner >>

Norge trenger innovasjon og nytenkning nå kanskje mer enn noensinne. Samtidig som vi står midt i en pandemi som påvirker alle deler av samfunnet, skimter vi slutten på oljealderen i det fjerne. DIP bidrar til fremtidens verdiskaping ved å hjelpe innovasjonsprosjekter med å havne på rett kjøl fra dag én.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

Styrket nasjonal rolle 

I forslag til statsbudsjett ber regjeringen også DOGA om å aktivt arbeide med å videreutvikle sin nasjonale rolle, også i dialog med regionale aktører og miljøer.

– Vi er opptatt av at våre virkemidler skal være for hele landet, og at kunnskapen og verktøyene vi utvikler er tilgjengelige for alle. Vi samarbeider tett med øvrige virkemiddelaktører, kommuner og fylkeskommuner. Vi har støtteordninger for designdrevet innovasjon, internasjonal profilering og lokal stedsutvikling, med mottakere fra hele landet, sier Hjemdal.

Design og arkitektur gir bedre omstillingsevne 

Regjeringen fremhever i forslag til statsbudsjett at næringspolitikken skal bidra til høy omstillingsevne, slik at næringslivet evner å endre seg.

– Alle bransjer og sektorer kan bli bedre på omstilling og innovasjon, men det er ikke alltid så lett å se hvor mulighetene ligger. Det er nettopp det som er styrken ved design- og arkitekturfagene. Designere og arkitekter ser muligheter og finner løsninger på komplekse problemer ved å koble fagkunnskap med metode og kreativitet, sier Hjemdal.

Pådriver for bærekraftig verdiskaping

Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer og en offensiv klimapolitikk er nødvendig for å skape bærekraftig utvikling, der kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som vi har fått, står det i statsbudsjettet.

– DOGA er en aktiv pådriver for bærekraftig verdiskaping. Vi arbeider langsiktig for at næringsliv og offentlig sektor i større grad skal ta i bruk verktøy og metoder fra design- og arkitekturfagene for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og bli bedre rustet for omstilling, sier Hjemdal.