Något industrin borde veta om våra Högskolor

De framtida kunderna finns bland annat på våra högskolor och Universitet.

Utnyttja dessa i Er verksamhet för att få:

Nya intryck,

Finna framtida medarbnetare,

Lära nytt,

Umgås med framtiden.