Svenskt Aluminium genomför nu en tävling om aluminium

Aluminium är ett framtidsmaterial med potential att förbättra miljön genomrätt användning.

Föe att ytterligare stärka och utveckla materialet och dess användning vill Svenskt Aluminium och jag som Desginchef, att alla som har idéer om nya produkter där aluminium ingår, sänder in dessa för bedömning.

Ni finner mer information på www.svensktaluminium.se/tavling

Där finns all information om tävlingen.

Senaste inlämning är 2022 11 15