Hur tänker vi och varför?

Människor köper prylar de inte behöver, För pengar de inte har, För att imponera på människor de inte gillar!

– Clive Hamilton, Etikprofessor och Kommunikatör, Författare av ”Growth Fetish”.

Om kunden inte vet vad han – hon vill ha hur skall då en utomstående person kunna veta det.
Det finns metoder och kunskap hur denna process går till.

Dessa metoder kallar vi “DESIGNPROCESSEN”.

Utgångspunkten måste alltid vara människan – användaren  – och dess behov och önskemål.

Frågeställningrna Vem, Vad, Varför, Var och När måste först besvaras och starten är alltid “VEM”.

Därefter startar men med “HUR”!