Något alla borde veta om ledarskap

Ledarskap handlar om att utveckla människor. Det handlar om att leda inte styra. Man brukar säga: “En chef tar kraft från medarbetarna medans en ledare GER kraft åt medarbetare!”.

Betyg i 4:e klass!?
Det är inte alltid ledaren som har den rätta kunskapen. När den samlade vetenskapen menar att betyg i 4:e klass gör mer skada än nytta så menar våra politiker att man ändå skall införa detta. Varför kan inte dessa änniskor förstå att lyssna och lära.