Ny studie visar att design är viktigt för samhällets hållbara utveckling

SVID och Svensk Form har på uppdrag av regeringen och kultirdepartementet, genomfört en studie om Design som utvecklingskraft.

Slutsatser visar på förbättringspotential inom flera områden 

Studien argumenterar för att den kunskap om design som utvecklas på utbildningsinstitutionerna bör tas tillvara i ökad omfattning för att främja samhällets hållbara utveckling. Studien lyfter också fram att Sverige har mycket att lära av våra nordiska grannländer i tolkningen av vad design är och kan göra, samt att kunskapen om designområdets olika perspektiv behöver utvecklas vid myndigheter med uppdrag för gestaltad livsmiljöpolitiken.

Studien innehåller diskussioner om vad design är och kan bidra till inom privat och offentlig sektor och beskriver hur både praktiserande designer och designhögskolor förhåller sig till hållbarhetsfrågorna. Studien går även igenom den nationella designpolitikens ursprung och utveckling fram till idag och ger en utblick i hur designorganisationerna i de nordiska grannländerna arbetar idag. Efter avslutande reflektioner och slutsatser följer en serie goda exempel på design som utvecklingskraft inom både näringsliv och offentlig sektor.

On Ni är intresserade så fins en PDF på länk på SVID:s hemsida: www.svid.se