Vad handlar det egentligen om?

Många människor vet VAD de gör, några HUR det gör detta men få vet VARFÖR!
Kan Du svarate på VARFÖR,  har Du större möjligheter att lyckas.

Människor köper inte “VAD” Du köper utan “VARFÖR” Du köper det,   menar Simon Sinek