Dagliga tankar:

Tankar

Ny studie visar att design är viktigt för samhällets hållbara utveckling

SVID och Svensk Form har på uppdrag av regeringen och kultirdepartementet, genomfört en studie om Design som utvecklingskraft. Slutsatser visar på förbättringspotential inom flera områden  Studien argumenterar för att den kunskap om design som utvecklas på utbildningsinstitutionerna bör tas tillvara i ökad omfattning för att främja samhällets hållbara utveckling. Studien lyfter också fram att Sverige […]